[Hibari.vs.Hibari] Chương 49

11

Edit : Cá Vây Hồng

Quấy rầy người khác yêu đương nhất định sẽ bị cắn chết !

Chương 49 :

Yêu anh nhất yêu anh nhất yêu anh nhất…

Kusakabe Tetsuya bị câu nói hùng hồn này làm đứng hình, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Cứu với !!! Vừa rồi anh ta đã xen vào màn tỏ tình giữa hội trưởng và Shinohara-san sao ?!

Continue reading [Hibari.vs.Hibari] Chương 49