[GTSCCLTT] Chương 3

NARUTO.600.1438510

Edit : Cá Vây Hồng

Chương 3 : Sớm biết vậy đã không ra ngoài

Có một người bạn nhiệt huyết rốt cuộc là bất hạnh hay là đau khổ ?

Chờ đã, cậu ta còn chưa thừa nhận thằng ngố kia là bạn mình ! Nhưng mà, tại sao cậu ta lại theo thằng ngố đó chạy tới đây, tại sao lại muốn cứu sói hoang nhỏ vừa miệt thị vừa ăn bánh ngọt của cậu ta ? Thằng ngố này đạp phải cạm bẫy người thợ săn nào đó để lại không biết bao nhiêu năm cũng thôi, tại sao cậu ta cũng….

“Hashirama, cậu, tên ngu này, nhất định là cậu cố ý !”

Continue reading [GTSCCLTT] Chương 3