[GTSCCLTT] Chương 4

NARUTO.600.1442801

Edit : Cá Vây Hồng

Chương 4 : Có tin tôi ném cậu đi không ?

Tái ông thất mã, yên tri phi phúc.

Những lời này là do ông ngoại dạy cô, lúc đó Yukino không hiểu nó có ý gì, ngựa mất rồi, chẳng lẽ vẫn là may mắn ? Có điều bây giờ cô cảm thấy câu nói đó nên sửa lại một chút.

Continue reading