By Hero

 

 

 

 

Tên tác phẩm : By Hero

Tác giả : Sakura Amyuu

Thể loại  :DramaOne ShotRomanceSchool LifeShoujo

Nội dung :  Sendrick là một chú chim ghét con người hơn bất cứ thứ gì…Họ thật là phiền phức, thô lỗ, và bạo lực..Bất cứ khi nào cần thiết, Sendrick đều muốn tránh xa họ hết mức có thể ? Nhưng chuyện  gì sẽ xảy ra khi Sendrick vô tình rơi vào một con người ?

Tiến độ :   Đã hoàn thành

Editor + Translator : Cá Vây Hồng

Đọc truyện nào ~

 Chapter 1

~~The End~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: