[GTSCCLTT] Chương 8

12

Edit : Cá Vây Hồng

Vận mệnh, bạn tin không ?

Chương 8 : Là vận mệnh rồi sao ?

Yukino nghĩ mình đã đến muộn, nhưng không ngờ lúc cô chạy tới bờ sông vẫn chưa thấy bóng người nào hết, cô nhóc mang theo mấy phần đắc ý nện một đấm xuống vách đá gần đó.

Tiếp tục đọc